Felhasználási feltételek

A videoklinika.hu weboldal használatával, az oldalról tartalmak letöltésével vagy az oldal bármely elemének online elhelyezésével kapcsolatos minden tevékenységet a jelen Felhasználási Feltételek szabályoznak.

A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. mint a videoklinika.hu weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jelen feltételek megváltoztatásának kizárólagos jogát. A feltételek esetleges megváltozásának követése ugyanakkor a felhasználó kizárólagos felelőssége.
I. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. nem vállal semmiféle garanciát az oldal vagy az ahhoz kapcsolódó linkek tartalmáért, különösen ideértve a minőséggel, felhasználhatósággal, pontossággal és jogtisztasággal kapcsolatos garanciavállalást.
II. A Videoklinika.hu oldal olyan egészségügyi híreket és információkat tartalmaz, amelyek kizárólag általános tájékoztatási célúak. A Videoklinika.hu oldal professzionális egészségügyi szakemberek és a felhasználók mindennapi igényeinek megfelelően készült.
III. Az oldalon található anyagok nem jelentenek olyan orvosi vagy gyógyszerészeti tanácsokat, amelyek az egyéb, közgyógyellátásban vagy magánrendelés keretei között igénybe vehető gyógykezeléseket feleslegessé teszik vagy helyettesítik. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. kifejezetten felhívja valamennyi felhasználó figyelmét arra, hogy egészségügyi ellátás elsődlegesen kvalifikált orvosi és gyógyszerészeti személyzettől szerezhető be. Weboldalunknak nem célja a hagyományos diagnosztikai vagy terápiás eljárások alkalmazhatóságának megkérdőjelezése, az oldalunkon elérhető orvosi vagy gyógyszerészeti információkat minden felhasználó saját felelősségére használhatja fel.
E körben kifejezetten rögzítjük, hogy bármely a Weboldalon bemutatott és/vagy reklámozott gyógyszerkészítmény/gyógyhatású készítmény/táplálékkiegészítő felhasználása előtt kifejezetten javasolt, hogy a felhasználó orvosával és/vagy gyógyszerészével konzultáljon az esetleges mellékhatásokról. Ezen előzetes konzultáció elmulasztásának esetleges egészségügyi következményeiért a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja.
IV. Bármely harmadik személy által a weboldal fórumán közölt vélemény nem azonos a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. véleményével. Bármely referenciára, termékre, vagy publikációra való hivatkozás nem jelenti egyben az adott hivatkozással történő egyetértésünket is.
V. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. nem vállal felelősséget az esetlegesen a weboldalon hibásan vagy tévesen megjelenő információkért. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. hasonlóképpen nem vállal felelősséget az oldal meghibásodásának vagy működési zavarainak következményeiért.
VI. A Videoklinika.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, melyek külső weboldalakra mutatnak. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. semmilyen esetben nem vállal felelősséget az ezeken a külső weboldalakon található tartalmakért, azok pontosságáért vagy az ezeken található véleményekért. Ezek a weboldalak társaságunk által nem ellenőrzöttek sem a pontosság, sem a teljesség tekintetében. Az ilyen weboldalakra történő átlinkelés lehetősége nem jelenti azt, hogy a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. egyetért az ezen weboldalakon fellelhető tartalmakkal. Amennyiben weboldalunkról ilyen harmadik, külső weboldalra lép át a felhasználó, azt kizárólag saját kockázatára teszi.
VII. A Videoklinika.hu weboldalon található tartalmak pontossága tekintetében garanciát vagy szavatosságot a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. nem vállal. Mindezekre tekintettel kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden jogszabály vagy más jogforrás által nem rögzített szavatosság vagy garanciavállalás tekintetében, vagy bármely közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználónál a weboldal használatával összefüggésben, vagy a weboldalhoz kapcsolódó (linkelt) más weboldallal összefüggésben keletkezett kárért, ideértve különösen de nem kizárólagosan a vagyoni és nem vagyoni kárt, elmaradt nyereséget, elmaradt megtakarítást, adatvesztést, jó hírnév sérelmét vagy bármely típusú, az egészségben és/vagy testi épségben bekövetkező romlást.
VIII. Valamennyi, a weboldalunkon fellelhető szellemi alkotás kizárólagos felhasználási joga a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft.-t illeti.
IX. A Videoklinika.hu oldalon fellelhető tartalmak más weboldalakon történő reprodukciója:
Valamennyi, a videoklinika.hu weboldalon elhelyezett egészségügyi hír a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. tulajdonát képezi, átvétel esetén az eredeti forrás megjelölésével. A Videoklinika.hu oldalon fellelhető egészségügyi hírekből más weboldalakon a következők használhatók fel:
- a cikk headline-ja,
- egy aktív link, amely az oldalunkon elhelyezett teljes cikkre mutat,
- rövid leírása a cikk tartalmának az általunk közreadott formában,
- az első két bekezdése a cikk első felének, amennyiben a cikk négy bekezdésnél hosszabb.
A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. kiköti ugyanakkor, hogy
1. nem helyezhető el az oldalunkon fellelhető cikk teljes egészében előzetes hozzájárulásunk nélkül harmadik weboldalon,
2. logónk használata harmadik weboldalon nem engedélyezett előzetes hozzájárulásunk nélkül,
3. nem hozható létre olyan link vagy weboldal, amely a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft.-vel vagy a Videoklinika.hu weboldallal fennálló - a valóságban nem létező - kapcsolat létezésének látszatát kelti,
4. harmadik személy nem keltheti azt a látszatot, hogy az általa működtetett weboldal a videoklinika.hu oldal támogatásával vagy jóváhagyásával jött létre, ilyen támogatás vagy jóváhagyás hiányában.
Oldalaink tartalma nem helyezhető el olyan külső weboldalakon, amelyek
- jogosulatlan tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyen tevékenységre ösztönöznek,
- rasszizmussal, terrorizmussal vagy bármiféle diszkriminációval kapcsolatos tevékenységet promotálnak, valósítanak meg vagy ilyenre ösztönöznek,
- félrevezetőek, indokolatlan erőszakot vagy pornográf tartalmakat tartalmaznak,
- bármely harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogaikat sértik.
X. A Videoklinika.hu oldal a híreket, cikkeket és tartalmat ingyenesen teszi hozzáférhetővé és nem járul hozzá ahhoz, hogy bármely harmadik személy az oldalain fellelhető ezen tartalmakat bármilyen módon ellenérték fejében értékesítse.
XI. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. fenntartja azt a jogot, hogy korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse az oldalain található információkhoz történő hozzáférést bármikor, minden következmény nélkül. A felhasználó egyetért azzal, hogy bármilyen, a Videoklinika.hu oldalairól letöltött tartalmat saját weboldaláról a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. felszólítására azonnal eltávolít.
XII. Valamennyi személy, aki a Videoklinika.hu oldalon valamilyen betegség leírása kapcsán megjelenik, nem szenved szükségképpen az adott betegségben, ennek megfelelően az ilyen megjelenítések illusztrációs célzatúak.
XIII. A Videoklinika.hu oldalon fellelhető valamennyi fotó-, illetőleg filmfelvétel a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A Videoklinika.hu oldalon található felvételek további felhasználása kizárólag a DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulásával történhet.
XIV. A DIALOG Egészség Kommunikációs Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, a Videoklinika.hu oldalon megjelent vagy látható eszköz, berendezés, készülék harmadik személyek által történő használatának eredményeként bekövetkező károkért.
Valamennyi fenti feltétel önállóan is érvényes és a többi feltételtől függetlenül kötelező erejű. A jelen Felhasználási Feltételek a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kerültek meghatározásra. Valamennyi, jelen Felhasználási Feltételek-kel kapcsolatos jogvita eldöntésére a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.
Budapest, 2009. április 30.
DIALOG Egészség Kommunikációs Kft.
Cg. 01-09-905486
H-1033 Budapest, Hévízi út 6/E
Telefon: (+361) 336-0955
e-mail: info@videoklinika.hu